KIČMA ZA KABLOVE

Vertikalni transporter kablova, ili popularno “kičme”, služe da sprovedu kablove od poda do stola.

Dostupni su u tri boje: bela, siva i crna.

OPIS

Vertikalni transporter kablova, ili popularno “kičme”, služe da sprovedu kablove od poda do stola. Dostupni su u tri boje: bela, siva i crna.